Varför lyser alkobommarna med sin frånvaro i våra hamnar?

Redan 2017 fanns det utrymme för våra svenska hamnar att få statligt stöd för att installera alkoholbommar. Politiska beslut och anslag om 78 miljoner kronor gavs för att öka säkerheten och tackla det utbredda rattfylleriet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth uttryckte att han önskade se de första bommarna tas i bruk under 2018.

Vad är bakgrunden och varför alkobommar viktigt? MHF redogör för det på ett bra sätt när de förklarar att det varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon. Detta är ett allvarligt problem med en relativt enkel lösning, alkobommar vid ankomstterminaler.

Trots detta så uppger TV4 så sent som den 8 maj i år (2022) att endast 1 av 46 hamnar i Sverige har implementerat en automatiserad nykterhetskontroll.

Enligt Trafikverket är problemet att alkobommar kan ses som en typ av våldsanvändning och att de från Trafikverkets sida saknar politiska instruktioner för hur de ska komma vidare i arbetet. Detta leder till att hamnarna i sin tur, som i praktiken är ansvariga för implementeringen, står handfallna med varken stöd från myndigheter eller politiker.

I Trelleborgs hamn, som dagligen tar emot cirka 3000 bilar som sedan ska vidare ut på svenska väger, har de med hjälp av polis och tullverk implementerat manuella stickprov. En god tanke – men en betydlig säkrare och mer skalbar lösning är självklart en automatiserad nykterhetskontroll i samband med ankomst vid hamnens bommar. Detta är någonting som vi på Lup Technologies kan erbjuda våra kunder, och med vår tidigare erfarenhet av samarbete med en hamn i Sverige, så är vi övertygade om att vi kan hjälpa Sveriges hamnar på resan.

Integration med alkoläsare direkt i Lupnumber som en del av incheckning eller ankomsthantering.