2021 års statistik för dödsolyckor

Vi inledde 2022 faktabaserat och vi tänkte fortsätta på det spåret. Första kvartalet i ett nytt år innebär alltid för oss på Lup Technologies en djupdykning i Arbetsmiljöverkets statistik över föregående års dödsolyckor. Under 2021 dog 42 människor i dödsolyckor på jobbet.

När vi tittar på statistiken för 2021 kan vi konstatera att 2020-års kraftiga nedgång med 29 rapporterade fall sannolikt var ett undantag än en positiv indikation på att Arbetsmiljöverkets nollvision skulle kunna bli verklighet inom en överskådlig framtid.

Enligt Arbetsmiljöverkets Gustav Sand Kanstrup, projektledare för Nollvision för dödsolyckor, så är det i regel många faktorer som inverkar när utfallet av en olycka blir ett dödsfall:

”Det finns ofta många brister samtidigt, visar våra analyser av bakomliggande orsaker. Det kan vara bristande kunskaper och rutiner, tekniska fel, någon som befinner sig på fel plats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ofta otillräckligt.”

Vi på Lup Technologies delar Gustavs bild och ser sambandet mellan bristande kunskaper, och framförallt bristande kunskapsöverföring, och rutiner som bakomliggande orsaker. Vi är också helt övertygade om att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig bricka för att komma till bukt med detta allvarliga problem på sikt.