Hantering av ankommande chaufförer – en kort guide

Med jämna mellanrum får vi på LUP Technologies frågor om vad som lagligt gäller på anläggningar där godshantering sker. Som platsägare har man ett viktigt ansvar att säkerställa att godshanteringen är välfungerande och sker på ett säkert sätt. Detta ansvar är inte alltid enkelt att leva upp till – framförallt vid omfattande hantering av besökare som kanske inte alltid är införstådda med gällande regler och rutiner, exempelvis ankommande lastbilschaufförer.

För att hjälpa till vid orientering på denna snåriga mark har vi nu tagit fram en kort, sammanfattande guide som förklarar vad en platsägare är ansvarig för vid godshantering, samt delar med oss av matnyttiga referenser till vidare läsning och viktiga lagrum. Trevlig läsning!