Framgångar med Opture och Vinnova

Vårt projekt med Vinnova håller på att ge frukt. Vi kan nu meddela att det finns en fungerande prototyp som använder sig av maskininlärning för att förutspå när lastbilar anländer. Det riktigt häpnadsväckande är att dess noggrannhet överträffar den som befintliga statistiska metoder kan ge med 13%. Detta är väldigt lovande med tanke på att det är en första prototyp och mycket goda möjligheter till förbättring finns.