LUP_Nordanö_Ankomst_4

Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri och levererar förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Det är otroligt roligt för oss att kunna meddela att deras anläggning vid Fors samt deras medhörande lager i Nordanö kommer att använda LUPNUMBER® Enterprise.