Ordrar: Rottneros Vallviks Bruk väljer LUPNUMBER®

112

Senaste pappersbruket som kommer använda sig av LUPNUMBER® är Vallviks Bruk, tillhörande Rottneroskoncernen. Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa.

Det sekelgamla bruket tillverkar idag pappersmassa av högsta kvalité. Koncernens produktion av pappersmassa kommer att expanderas och ska riktas in mot 460 000 – 500 000 ton per år, där nuvarande Vallviks Bruk utgör cirka 60 procent av koncernens produktion. Med LUPNUMBER® ska Vallvik bättre kunna hantera utlastningen av massan och öka sin riskmedvetenhet. Utöver utlastning av pappersmassa kommer Vallviks Bruk också ha LUPNUMBER® för deras vedgård och för utbilda ny personal, vilket det är alltid roligt att se nya användningsområden för vår produkt.