Det händer att vi får frågan vad LUP egentligen betyder. Det är ett akronym av Link Up Point och var ett sätt att beskriva hur vi kopplade upp lastplatser/länkar. LUPNUMBER är sedan en benämning på respektive plats som i vårt system har ett unikt nummer.