Tillsammans för bättre transporter

Sedan i somras använder det stora transportföretaget Begoma en ny plattform för att se till att alla chaufförer alltid har rätt information – LUPNUMBER®. Det börjar redan ge resultat.

Det har varit ett bra år för LUP Technologies. Vi har fått många nya kunders förtroende och kan stolt konstatera att alla stora skogsbolag nu använder LUPNUMBER®. Även alltfler transportföretag gör det. Ett av dem är Begoma som med bas i Malmö tar hand om tunga transporter åt svensk industri och handel och kör över hela Europa och därtill länder som Iran, USA och Brasilien.

”Vi tror mycket på detta, det finns vad jag vet ingen liknande lösning någonstans i världen”, säger Begomas VD Henrik Malmberg. ”Vi märker ju redan hur de kunder som använder LUP-NUMBER, främst stål, papper och virke, är mer nöjda med hur transporterna fungerar. Att chaufförerna vet exakt vart de ska, vilka säkerhetsregler som gäller och så vidare.”

istock_91238623_xxxlarge

Henrik Malmberg menar att transportbranschen behöver förbättra både sin effektivitet och säkerhet och att ett bättre utbyte av information med dess kunder är ett villkor. Med LUPNUMBER® anser han att det finns en lösning på plats som bokstavligen räddar liv och låter platsägare slippa olyckor och därmed att åtalas inför domstol.

”Med otillräcklig information är det lätt hänt att våra chaufförer kör fel eller kommer fram vid fel tidpunkt”, säger han. ”En så enkel sak som att veta vilka tider en viss arbetsplats är bemannad kan vara av stor betydelse. Och det är just sådana detaljer som ofta missas när vi får våra uppdrag.”

Utvecklingen tog fart på allvar i år och det är tydligt att intresset ökar i många branscher. Mycket pekar på att 2017 blir ett riktigt genombrottsår för LUP Technologies med en mångdubbling av antalet arbetsplatser som använder LUPNUMBER®.