LUPNUMBER blogg

Läs mer om framtidens anläggningslogistik och senaste nytt om oss.

Uppdaterad Hemsida: Tydligare budskap och ny statistik

Vi på LUP har nu uppdaterad hemsidan för att tydligare kunna förmedla vårat budskap och presentera helhetslösningen som LUPNUMBER® erbjuder. Med detta har vi tydliggjort kravet som platsägare innehar, belyst farorna som finns under lastning/lossning och förklarat mer detaljerat hur LUPNUMBER®. Dessutom har vi även tagit

Läs mer »

Spännande utveckling: LUPNUMBER® V2

LUPNUMBER® utvecklades utifrån industrins och transportföretagens behov av att bättre kunna kommunicera viktig anläggningsinformation med fokus på ett säkert arbetssätt. Vi har redan från början jobbat väldigt nära våra kunder. Vi lyssnar på vilka behov som finns i marknaden och försöker alltid skapa lösningar som

Läs mer »

Ordrar: Rottneros Vallviks Bruk väljer LUPNUMBER®

Senaste pappersbruket som kommer använda sig av LUPNUMBER® är Vallviks Bruk, tillhörande Rottneroskoncernen. Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Det sekelgamla bruket tillverkar idag pappersmassa av högsta kvalité. Koncernens produktion av pappersmassa kommer att expanderas och ska riktas

Läs mer »

Intresse för innovation

Det finns flera personer som är intresserade av samarbetet mellan SCA och små växande teknikföretag som LUP. Industrin står just nu inför krav på omvandling där digitalisering och grön omställning driver på utvecklingen. Under onsdagen kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg på besök i Sundvall som en del av en

Läs mer »

Forest Business Accelerator och Bizmaker Day!

Nästa vecka kommer LUP att vara i Sundsvall för att vara med i Forrest Business Accelerator samt ställa upp på Bizmaker Day. Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina

Läs mer »

Nya kunder och nya branscher för LUP!

LUP har knutit till sig ytterligare två nya anläggningar och fem nya företag. Nu kommer Ovako, Akzo Nobel, Domsjö Fabriker, SEKAB och Övik Energi använda sig av LUPNUMBER®. Med detta får LUP sina första kunder inom stål- och kemiindustrin. Vi är väldigt glada över att

Läs mer »

Kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

Vi fortsätter nu vår kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter. Säkrare transporter för både personal och gods Som du nog vet är transportsektorn en av de mest olycksdrabbade, med mänskligt lidande och stora kostnader som följd. En betydande orsak till olyckor och skador är

Läs mer »