Categories
Vårt erbjudande

Uppdaterad Hemsida: Tydligare budskap och ny statistik

hemsida

Vi på LUP har nu uppdaterad hemsidan för att tydligare kunna förmedla vårat budskap och presentera helhetslösningen som LUPNUMBER® erbjuder. Med detta har vi tydliggjort kravet som platsägare innehar, belyst farorna som finns under lastning/lossning och förklarat mer detaljerat hur LUPNUMBER®. Dessutom har vi även tagit fram ny statistik från våra kunder. Datan visat att de sänker sina rapporterade incidenter med upp till 65 procent! Det innebär en säkrare, smartare anläggningslogistik.

Läs mer om detta på vår hemsida.

Categories
Vårt erbjudande

Spännande utveckling: LUPNUMBER® V2

Skärmavbild 2017-10-10 kl. 11.57.53

LUPNUMBER® utvecklades utifrån industrins och transportföretagens behov av att bättre kunna kommunicera viktig anläggningsinformation med fokus på ett säkert arbetssätt. Vi har redan från början jobbat väldigt nära våra kunder. Vi lyssnar på vilka behov som finns i marknaden och försöker alltid skapa lösningar som på ett så effektivt sätt som möjligt löser kundens problem. LUPNUMBER® står nu inför en omfattande uppdatering. Denna uppdatering, LUPNUMBER® Version 2.0 inkluderar bl.a. en ny incheckningsmodul- Säker Incheckning med möjlighet att koppla ett alkolås till incheckningsmomentet.

Säker incheckning introducerar också nya utbildningsmoment och kan säkerställa en ännu bättre upplevelse för lastbilschaufförerna och en mer mångsidig lösning till industrin. Alltså kan du som platsägare på ett ännu bättre sätt säkerställa att regler och rutiner kan upprätthållas på din anläggning. Denna version innehåller också uppdateringar för att höja anläggningslogistikens effektivitet med förbättrade analysmöjligheter. LUPNUMBER® Version 2.0 förväntas vara färdig under första halvan av 2018, följ oss gärna för att få mer information om denna utveckling!

Categories
Referenscase

Ordrar: Rottneros Vallviks Bruk väljer LUPNUMBER®

112

Senaste pappersbruket som kommer använda sig av LUPNUMBER® är Vallviks Bruk, tillhörande Rottneroskoncernen. Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa.

Det sekelgamla bruket tillverkar idag pappersmassa av högsta kvalité. Koncernens produktion av pappersmassa kommer att expanderas och ska riktas in mot 460 000 – 500 000 ton per år, där nuvarande Vallviks Bruk utgör cirka 60 procent av koncernens produktion. Med LUPNUMBER® ska Vallvik bättre kunna hantera utlastningen av massan och öka sin riskmedvetenhet. Utöver utlastning av pappersmassa kommer Vallviks Bruk också ha LUPNUMBER® för deras vedgård och för utbilda ny personal, vilket det är alltid roligt att se nya användningsområden för vår produkt.

Categories
Säkerhet

Ny studie: Stor skaderisk bland chaufförer vid lastnings- och lossningsarbete

lastninglossning

En ny forskningsrapport visar att lastbilschaufförer och terminalarbetare är hårt utsatta på jobbet. De ramlar och skadar sig när de lastar, lossar, bär varor och kör truck. Enligt studien sker 93% av olyckorna med lastbilschaufförer inblandade vid lastning och lossning. Rapporten ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare – orsaker och förslag till åtgärder” har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Lastbilschaufför är det näst mest farliga arbetet (efter byggnadsarbetare).  Industrin har problem med olyckor som sker vid lastning och lossning eftersom platsägaren har ett betydande legalt ansvar. Samtidigt visar resultat från våra kunder som använder LUPNUMBER® på en nedgång i avvikelserna med mer än 50% (Läs rapporten här).

Categories
Opinion

Dags för en säkrare arbetsmiljö för lastbilschaufförer vid lastning och lossning

IMG_1065Utan lastbilstransporter skulle den svenska industrin stanna och lastbilschaufförer utför ett samhällsviktigt uppdrag. Tyvärr visar Arbetsmiljöverkets statistik att lastbilschaufför är en yrkesgrupp som toppar olycksstatistiken. Totalt omkom nio lastbilschaufförer under 2016 och tio lastbilschaufförer under 2015 i Sverige.

I veckan hände det som absolut inte får hända- en ny dödsolycka. En lastbilschaufför omkom i samband med lastning på ett stålverk i Degerfors. En mycket tragisk olycka där lastbilschauffören enligt SVT Nyheter blev överkörd av en av stålverkets truckar.

Ungefär hälften av alla olyckor som drabbar lastbilschaufförer sker i samband med lastning och lossning av gods. Här har svensk industri ett stort ansvar, det är platsägaren som är skyldig att tillse att arbetsmiljön är god på en arbetsplats, även för externa arbetstagare. Arbetsmiljölagen är väldig tydlig med att industrierna har ett samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor som bl.a. innebär en skyldighet att informera om de säkerhetsrutiner som gäller och tillse att dessa följs av extern personal som t.ex. lastbilschaufförer. Här ser vi på LUP Technologies att det finns stort utrymme för förbättring. Alldeles för många företag har idag ett arbetssätt som i lagens mening är bristfällig. Många gånger är man inte medveten om hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Vi på LUP Technologies tycker att alla har rätt till en säker arbetsmiljö- också lastbilschaufförer. Vi ser ofta att industrierna brister i sitt säkerhetsarbete rörande externa lastbilschaufförer. I många fall kan det vara svårt för det enskilda industriföretaget att nå hela vägen fram i sitt säkerhetsarbete. Det kan t.ex. vara svårt att kommunicera med transportföretagens lastbilschaufförer. Vi anser dock att eftersom lastbilschaufförer är en så utsatt grupp måste industriföretagen öka sina ansträngningar för att höja säkerheten för alla som utför arbete hos industriföretagen.

För oss är det en absolut prioritet att arbeta för en tryggare arbetsmiljö där gods hanteras ute på industrin och det är något som vi brinner för. Lastbilschaufförers arbetsförhållanden i samband med lastning- och lossningsarbete ute hos industriföretagen är något som måste uppmärksammas och förbättras för att förhindra att tragiska incidenter kan ske igen.

 

Jakob Armö- f.d. lastbilschaufför och grundare av LUP Technologies AB

 

Om LUP Technologies AB

Utvecklar LUPNUMBER® ett web-verktyg som hjälper industriföretag att kommunicera ut anläggnings- och säkerhetsrutiner till ankommande transportföretags lastbilschaufförer. 

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/livshotande-skador-efter-arbetsplatsolycka

http://www.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2017/manga-lastbilschaufforer-dog-pa-jobbet/

Categories
Aktuellt

Intresse för innovation

IMG_9185Det finns flera personer som är intresserade av samarbetet mellan SCA och små växande teknikföretag som LUP. Industrin står just nu inför krav på omvandling där digitalisering och grön omställning driver på utvecklingen. Under onsdagen kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg på besök i Sundvall som en del av en turné för att ta reda på vad industrin behöver för att växa. Det är alltid kul när såväl regering som storbolag visar intresse för LUPs verksamhet och ser nyttan som vi bidrar med.

Categories
Aktuellt

Forest Business Accelerator och Bizmaker Day!

Forest-Business-Accelerator-2017

Nästa vecka kommer LUP att vara i Sundsvall för att vara med i Forrest Business Accelerator samt ställa upp på Bizmaker Day. Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina innovationer. Besök oss under torsdagen 11:e maj på Bizmaker Day på vårens stora startup-event i Västernorrland.

Läs mer om programmet på www.bizmaker.se/forest

Categories
Referenscase

Nya kunder och nya branscher för LUP!

blogg

LUP har knutit till sig ytterligare två nya anläggningar och fem nya företag. Nu kommer Ovako, Akzo Nobel, Domsjö Fabriker, SEKAB och Övik Energi använda sig av LUPNUMBER®. Med detta får LUP sina första kunder inom stål- och kemiindustrin.

Vi är väldigt glada över att meddela att LUPNUMBER® kommer att finnas på två nya platser, nämligen Domsjö Fabriksområde och Ovako Smedjebacken. Domsjö Fabriksområde ligger i Örnsköldsvik och består av flera företag, nämligen Akzo Nobel, Domsjö Fabriker, SEKAB och Övik Energi. Utöver att anläggningen består av flera företag kommer dessa även att ha stöd för flera typer av lastningar av kemiska ämnen. Detta betyder att Domsjös LUPNUMBER® kommer att vara det överlägset mest omfattande hittills och en stor milstolpe för oss.

Ovako är en utav Europas ledande tillverkare av kompontentstål och är baserade i 30 länder. Deras anläggning i Smedjebacken kommer att använda sig utav LUPNUMBER® för att hjälpa de ankommande lastbilschaufförerna med utlastningen av stålbalkar. Tillsammans med Domsjö gör detta att vi utökar vårat kundsegment av basindustrin och skapar en bättre grund för att expandera vår verksamhet.

Categories
Vårt erbjudande

Kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

ontheroadtosuccess_noshortcuts2Vi fortsätter nu vår kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter.

Säkrare transporter för både personal och gods
Som du nog vet är transportsektorn en av de mest olycksdrabbade, med mänskligt lidande och stora kostnader som följd. En betydande orsak till olyckor och skador är bristande kommunikation. Det behöver inte vara så.

LUPNUMBER® är en helt ny möjlighet att via en mobil hemsida ge relevant information genom hela logistikkedjan. Bland annat att rutinmässigt infoga den lagstadgade informationen om vilka säkerhetsrutiner som gäller på varje lastnings- och lossningsställe.

LUPNUMBER® ger snabbare och säkrare transporter, med kortare väntetider och färre skador på godset.

Gå in på www.lupnumber.com och läs mer om hur du kan öka ditt företags lönsamhet och förbättra er säkerhet!

Categories
LUP i media

I uppslaget med Trafikmagasinet

Trafikmagasinet

När man nämner Trafikmagasinet för många tankarna till SVTs gamla motor- och trafikprogram. Men personer inom logistikbranschen känner givetvis till tidskriften Trafikmagasinet som bevakar hela transportbranschen: sjöfart, järnväg, tung trafik, personbilar, flyg, logistik, lager med mera.

Eftersom tidningen är rikstäckande och når nyckelpersoner inom näringslivet som vill vara informerade om trafik- och transportlösningar har vi på LUP Technologies valt att annonsera med en helsidesannons i magasinet. Detta med förhoppningen att beslutsfattare, men även chaufförer, ska inse fördelarna med LUPNUMBER®. Målet för oss är att skapa en säkrare, smartare logistik och då behöver alla parter samarbeta. Med LUPNUMBER® förväntar vi oss att uppfylla det och skapa en ny standard för fraktinformation.