Framgångar i Business Challenge

businessdevprog

LUP ställde upp i Business Challenge med stor framgång. Inte nog med att vi var en utav 15 finalister från mer än 400 ansökningar, vi blev också antagna till deras skräddarsydda affärsutvecklingsprogram där bl.a. Vinge, Kreab, Novare och PwC bistår med sitt mentorskap, nätverk och kompetens. Det var en stor ära för oss att få det intresset från många stora personer från näringslivet och att de ser vår potential.

Ny hemsida

Som ni förhoppningsvis har märkt har hemsidan nu blivit uppdaterad med värdefullt innehåll och ny design. Förhoppningsvis ska det nu bli enklare för besökare att få en översikt över vad vi gör och har att erbjuda. Dessutom har det blivit enklare för intressenter att komma i kontakt med oss och boka demomöten. Se gärna själv på: https://lupnumber.com/

Södertälje hamn sjösätter LUPNUMBER

logo

Vi på LUP är väldigt stolta och glada över att meddela att vi lanserar LUPNUMBER® på vår första hamn. Sydhamnen vid Södertälje hamn kommer att använda sig av LUPNUMBER® Enterprise med incheckning för att hantera all lastbilstrafik. Det var en rolig och lärorik utmaning för oss att applicera vår produkt hos en ny typ av kund och vi ser mycket fram emot vårt samarbete.

Stora Enso Fors

LUP_Nordanö_Ankomst_4

Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri och levererar förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Det är otroligt roligt för oss att kunna meddela att deras anläggning vid Fors samt deras medhörande lager i Nordanö kommer att använda LUPNUMBER® Enterprise.

Framgångar med Opture och Vinnova

Vårt projekt med Vinnova håller på att ge frukt. Vi kan nu meddela att det finns en fungerande prototyp som använder sig av maskininlärning för att förutspå när lastbilar anländer. Det riktigt häpnadsväckande är att dess noggrannhet överträffar den som befintliga statistiska metoder kan ge med 13%. Detta är väldigt lovande med tanke på att det är en första prototyp och mycket goda möjligheter till förbättring finns.

Södra cell Mönsterås pionjärer med LUPNUMBER Enterprise

sodracellsistabild

Södra är Sveriges största skogsägarförening och Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom koncernen och en utav världens största producenter av pappersmassa från barrved. Vi är oerhört stolta över att Södra Cell Mönsterås använder sig utav LUPNUMBER® för att säkerställa sina transporter och bli vår första kund som använder Enterprise. Det är ett stort steg för oss och början på något större.

Nya ansikten i LUP

LUP är nu i en expansiv fas och vi kompletterar de redan befintliga kompetenserna företaget besitter. Detta har gjort att vi har nu fått några nya personer i teamet, nämligen Jacek Libert och Carl Flogvall. Jacek tillträder som LUPs nya COO och har tidigare erfarenheter som ledande befattningshavare från större företag i bygg och tjänstesektorn. Carl, som tidigare gjorde examensarbete hos oss är analytiker och ska bland annat hjälpa till att utveckla Opture.

LUP i media

Intresset för LUP har ökat runt om i media, två artiklar från nu i Augusti nämner LUP. I Arbetarskydd nämns LUP bland digitala verktyg för bättre arbetsmiljö och i Åkeri & Transport finns en två sidors artikel om LUP med en intervju av vår VD Jakob Armö. Länkarna finns här nedan.

Länk: http://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/konkurrenter-hjalps-at-for-att-minska-skador-pa-jobbet-6781889

Länk: http://www.akeritransport.se/styrning-ner-till-detaljniva/   

Opture

feature-4

Tack vare Vinnovas satsning kan vi nu tillkännage att vi håller på att utveckla något väldigt intressant. Med en kombination av analytiska algoritmer och maskininlärning analyserar OPTURE® den data som det smarta terminalsystemet LUPNUMBER® samlar in. OPTURE® beräknar bl.a. hur väl platsens resurser används, hur stor körisken är och risken för störningar. OPTURE® ser mönster i lastbilstrafiken på din anläggning och ger prognoser för dagen, veckan och månaden. Med OPTURE® kan företag resursplanera bättre och förutse problem innan de uppstår. Vi kallar det smart factory logistics, och det är framtiden – idag

Vi gör Sverige säkrare och effektivare

BlogbildSäkrareOchEffektivare

När vi utvecklade LUP-nummer var förbättrad säkerhet en av våra starkaste drivkrafter. Tack vare egen, personlig erfarenhet av att köra gods vet vi hur olika det fungerar på olika arbetsplatser och hur stor rådvillheten faktiskt är om var ansvaret för varje arbetsplats säkerhet ligger. Och det gäller alla typer och storlekar av svenska industriföretag.

Transportbranschen är en av de mest olycksdrabbade i Sverige. Det är ett sorgligt faktum som vi får bekräftat år efter år när den senaste statistiken dyker upp.

Men det är verkligen inte något som vi måste acceptera. Tvärtom!

Så här ligger det nämligen till: det är industrin som ansvarar för chaufförernas säkerhet. Ansvaret för en olycka gäller inte enbart företagets egna anställda. I det ögonblick en lastbil svänger in på en terminal är det den som ansvarar för arbetsplatsen som också ansvarar för chaufförens säkerhet.

Det är ju rätt naturligt, egentligen. Och det är en grundregel som gäller i praktiskt taget hela Europa.

Ändå ser vi många exempel på hur det slarvas, inte minst med att informera chaufförer om vilka säkerhetsrutiner som gäller på varje arbetsplats. Chaufförerna kör ju inte enbart fram sin bil utan också deltar också aktivt i lastnings- och lossningsarbetet. Krävs det då speciella skyddskläder? Hjälm? Speciella redskap för att hantera eventuellt känsligt eller farligt gods? Får man arbeta ensam eller i grupp?

Med LUP-nummer blir det plötsligt enkelt att ”tänka på allt” och följa lagens krav. Rent mänskligt är det givetvis väldigt viktigt att så enkelt kunna minska olyckor och lidande. Du kan rentav se LUP-nummer som en försäkring mot att behöva möta en invalidiserad chaufför i tingsrätten och förklara för media hur en olycka kunnat inträffa. Det är också ett smidigt verktyg för att få godshanteringen att fungera snabbt och effektivt. Ett smart sätt att höja produktiviteten, med andra ord.

LUP-nummer är enkelt uttryckt en digital kommunikationsplattform. Här kan de företag som beställer transporttjänster – industriföretag, handelsföretag med flera – lägga in information om alla sina terminaler och andra arbetsplatser som sänder iväg och tar emot gods. Varje arbetsplats får ett eget LUP-nummer och till denna sifferkombination kopplas all den information en chaufför behöver. Därmed vet chauffören precis vart bilen ska köras, vem som ska kontaktas, hur arbetet ska gå till och, som sagt, exakt vilka säkerhetsregler som gäller. Tydligt kommunicerade rutiner innebär också större åtlydnad. Arbetet går snabbare och säkrare.

Vi befriar säkerhetsfrågorna från strul och från krånglet att behöva förklara för varje chaufför vad som gäller. Dessutom kan informationen i LUP-nummer ges på ett stort antal språk. Den går alltså alltid fram.

Därmed känner sig lastbilschaufförerna också lite mer välkomna och därmed motiverade att göra ett bra jobb.

Nyligen inledde vi på LUP Technologies också ett samarbete med speditionsföretaget Begoma som är mycket intresserade av att utveckla säkerhet och sina chaufförers relationer med deras kunder. LUP-nummer är precis rätt verktyg för detta, den största innovationen inom logistiken sedan fraktsedeln.