Dags för en säkrare arbetsmiljö för lastbilschaufförer vid lastning och lossning

IMG_1065Utan lastbilstransporter skulle den svenska industrin stanna och lastbilschaufförer utför ett samhällsviktigt uppdrag. Tyvärr visar Arbetsmiljöverkets statistik att lastbilschaufför är en yrkesgrupp som toppar olycksstatistiken. Totalt omkom nio lastbilschaufförer under 2016 och tio lastbilschaufförer under 2015 i Sverige.

I veckan hände det som absolut inte får hända- en ny dödsolycka. En lastbilschaufför omkom i samband med lastning på ett stålverk i Degerfors. En mycket tragisk olycka där lastbilschauffören enligt SVT Nyheter blev överkörd av en av stålverkets truckar.

Ungefär hälften av alla olyckor som drabbar lastbilschaufförer sker i samband med lastning och lossning av gods. Här har svensk industri ett stort ansvar, det är platsägaren som är skyldig att tillse att arbetsmiljön är god på en arbetsplats, även för externa arbetstagare. Arbetsmiljölagen är väldig tydlig med att industrierna har ett samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor som bl.a. innebär en skyldighet att informera om de säkerhetsrutiner som gäller och tillse att dessa följs av extern personal som t.ex. lastbilschaufförer. Här ser vi på LUP Technologies att det finns stort utrymme för förbättring. Alldeles för många företag har idag ett arbetssätt som i lagens mening är bristfällig. Många gånger är man inte medveten om hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Vi på LUP Technologies tycker att alla har rätt till en säker arbetsmiljö- också lastbilschaufförer. Vi ser ofta att industrierna brister i sitt säkerhetsarbete rörande externa lastbilschaufförer. I många fall kan det vara svårt för det enskilda industriföretaget att nå hela vägen fram i sitt säkerhetsarbete. Det kan t.ex. vara svårt att kommunicera med transportföretagens lastbilschaufförer. Vi anser dock att eftersom lastbilschaufförer är en så utsatt grupp måste industriföretagen öka sina ansträngningar för att höja säkerheten för alla som utför arbete hos industriföretagen.

För oss är det en absolut prioritet att arbeta för en tryggare arbetsmiljö där gods hanteras ute på industrin och det är något som vi brinner för. Lastbilschaufförers arbetsförhållanden i samband med lastning- och lossningsarbete ute hos industriföretagen är något som måste uppmärksammas och förbättras för att förhindra att tragiska incidenter kan ske igen.

 

Jakob Armö- f.d. lastbilschaufför och grundare av LUP Technologies AB

 

Om LUP Technologies AB

Utvecklar LUPNUMBER® ett web-verktyg som hjälper industriföretag att kommunicera ut anläggnings- och säkerhetsrutiner till ankommande transportföretags lastbilschaufförer. 

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/livshotande-skador-efter-arbetsplatsolycka

http://www.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2017/manga-lastbilschaufforer-dog-pa-jobbet/

Intresse för innovation

IMG_9185Det finns flera personer som är intresserade av samarbetet mellan SCA och små växande teknikföretag som LUP. Industrin står just nu inför krav på omvandling där digitalisering och grön omställning driver på utvecklingen. Under onsdagen kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg på besök i Sundvall som en del av en turné för att ta reda på vad industrin behöver för att växa. Det är alltid kul när såväl regering som storbolag visar intresse för LUPs verksamhet och ser nyttan som vi bidrar med.

Forest Business Accelerator och Bizmaker Day!

Forest-Business-Accelerator-2017

Nästa vecka kommer LUP att vara i Sundsvall för att vara med i Forrest Business Accelerator samt ställa upp på Bizmaker Day. Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker för Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina innovationer. Besök oss under torsdagen 11:e maj på Bizmaker Day på vårens stora startup-event i Västernorrland.

Läs mer om programmet på www.bizmaker.se/forest

Nya kunder och nya branscher för LUP!

blogg

LUP har knutit till sig ytterligare två nya anläggningar och fem nya företag. Nu kommer Ovako, Akzo Nobel, Domsjö Fabriker, SEKAB och Övik Energi använda sig av LUPNUMBER®. Med detta får LUP sina första kunder inom stål- och kemiindustrin.

Vi är väldigt glada över att meddela att LUPNUMBER® kommer att finnas på två nya platser, nämligen Domsjö Fabriksområde och Ovako Smedjebacken. Domsjö Fabriksområde ligger i Örnsköldsvik och består av flera företag, nämligen Akzo Nobel, Domsjö Fabriker, SEKAB och Övik Energi. Utöver att anläggningen består av flera företag kommer dessa även att ha stöd för flera typer av lastningar av kemiska ämnen. Detta betyder att Domsjös LUPNUMBER® kommer att vara det överlägset mest omfattande hittills och en stor milstolpe för oss.

Ovako är en utav Europas ledande tillverkare av kompontentstål och är baserade i 30 länder. Deras anläggning i Smedjebacken kommer att använda sig utav LUPNUMBER® för att hjälpa de ankommande lastbilschaufförerna med utlastningen av stålbalkar. Tillsammans med Domsjö gör detta att vi utökar vårat kundsegment av basindustrin och skapar en bättre grund för att expandera vår verksamhet.

Kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

ontheroadtosuccess_noshortcuts2Vi fortsätter nu vår kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter.

Säkrare transporter för både personal och gods
Som du nog vet är transportsektorn en av de mest olycksdrabbade, med mänskligt lidande och stora kostnader som följd. En betydande orsak till olyckor och skador är bristande kommunikation. Det behöver inte vara så.

LUPNUMBER® är en helt ny möjlighet att via en mobil hemsida ge relevant information genom hela logistikkedjan. Bland annat att rutinmässigt infoga den lagstadgade informationen om vilka säkerhetsrutiner som gäller på varje lastnings- och lossningsställe.

LUPNUMBER® ger snabbare och säkrare transporter, med kortare väntetider och färre skador på godset.

Gå in på www.lupnumber.com och läs mer om hur du kan öka ditt företags lönsamhet och förbättra er säkerhet!

I uppslaget med Trafikmagasinet

Trafikmagasinet

När man nämner Trafikmagasinet för många tankarna till SVTs gamla motor- och trafikprogram. Men personer inom logistikbranschen känner givetvis till tidskriften Trafikmagasinet som bevakar hela transportbranschen: sjöfart, järnväg, tung trafik, personbilar, flyg, logistik, lager med mera.

Eftersom tidningen är rikstäckande och når nyckelpersoner inom näringslivet som vill vara informerade om trafik- och transportlösningar har vi på LUP Technologies valt att annonsera med en helsidesannons i magasinet. Detta med förhoppningen att beslutsfattare, men även chaufförer, ska inse fördelarna med LUPNUMBER®. Målet för oss är att skapa en säkrare, smartare logistik och då behöver alla parter samarbeta. Med LUPNUMBER® förväntar vi oss att uppfylla det och skapa en ny standard för fraktinformation.

Stort intresse på STING Demo Day

GruppbildStingdemoday

STING Demo Day är avslutningsdagen för företagen som har ingått i STINGs accelerator eller inkubator. I 18 månader har LUP Technologies utgjort en del av inkubatorprogrammet och gårdagen markerade avslutet. Under eventet fick vi möjligheten att presentera företaget för investerare och visa en enklare demo. Det visade sig vara en succé och många investerare insåg potentialen som LUP innehar. Ett roligt avslut för en rolig tid.

Äventyret på STING har varit fartfyllt och framgångsrikt, mycket har hänt på kort tid. Vi på LUP vill tacka STING för deras stöd och tro på oss.

Läs mer om eventet på STINGs hemsida: http://www.stockholminnovation.com/blog/2017/01/20/bluecall-vinner-basta-pitch-pa-sting-demo-day/

Tillsammans för bättre transporter

Sedan i somras använder det stora transportföretaget Begoma en ny plattform för att se till att alla chaufförer alltid har rätt information – LUPNUMBER®. Det börjar redan ge resultat.

Det har varit ett bra år för LUP Technologies. Vi har fått många nya kunders förtroende och kan stolt konstatera att alla stora skogsbolag nu använder LUPNUMBER®. Även alltfler transportföretag gör det. Ett av dem är Begoma som med bas i Malmö tar hand om tunga transporter åt svensk industri och handel och kör över hela Europa och därtill länder som Iran, USA och Brasilien.

”Vi tror mycket på detta, det finns vad jag vet ingen liknande lösning någonstans i världen”, säger Begomas VD Henrik Malmberg. ”Vi märker ju redan hur de kunder som använder LUP-NUMBER, främst stål, papper och virke, är mer nöjda med hur transporterna fungerar. Att chaufförerna vet exakt vart de ska, vilka säkerhetsregler som gäller och så vidare.”

istock_91238623_xxxlarge

Henrik Malmberg menar att transportbranschen behöver förbättra både sin effektivitet och säkerhet och att ett bättre utbyte av information med dess kunder är ett villkor. Med LUPNUMBER® anser han att det finns en lösning på plats som bokstavligen räddar liv och låter platsägare slippa olyckor och därmed att åtalas inför domstol.

”Med otillräcklig information är det lätt hänt att våra chaufförer kör fel eller kommer fram vid fel tidpunkt”, säger han. ”En så enkel sak som att veta vilka tider en viss arbetsplats är bemannad kan vara av stor betydelse. Och det är just sådana detaljer som ofta missas när vi får våra uppdrag.”

Utvecklingen tog fart på allvar i år och det är tydligt att intresset ökar i många branscher. Mycket pekar på att 2017 blir ett riktigt genombrottsår för LUP Technologies med en mångdubbling av antalet arbetsplatser som använder LUPNUMBER®.

Ny kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

fel_nutjanst-1

Vi lanserar nu en ny kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter.

Som du nog vet är lastning och lossning transportkedjans svagaste länkar. Där inträffar de flesta förseningarna, där uppstår missförstånden. Därför erbjuder vi LUPNUMBER®, en möjlighet att via en mobil hemsida ge relevant information genom hela logistikkedjan. Med LUPNUMBER® forslas godset till exakt rätt plats på rätt lastkaj. Det hanteras varsamt och enligt gällande säkerhetsregler. Olycksrisker minimeras för både människor och gods. Väntetider krymper och kan i princip elimineras.

Korrekt kommunikation ger snabbare och mer lönsamma transporter.

Gå in på www.lupnumber.com och läs mer om hur du kan öka ditt företags lönsamhet och förbättra er säkerhet