Ny studie: Stor skaderisk bland chaufförer vid lastnings- och lossningsarbete

lastninglossning

En ny forskningsrapport visar att lastbilschaufförer och terminalarbetare är hårt utsatta på jobbet. De ramlar och skadar sig när de lastar, lossar, bär varor och kör truck. Enligt studien sker 93% av olyckorna med lastbilschaufförer inblandade vid lastning och lossning. Rapporten ”Arbetsskador bland distributionsförare och terminalarbetare – orsaker och förslag till åtgärder” har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Lastbilschaufför är det näst mest farliga arbetet (efter byggnadsarbetare).  Industrin har problem med olyckor som sker vid lastning och lossning eftersom platsägaren har ett betydande legalt ansvar. Samtidigt visar resultat från våra kunder som använder LUPNUMBER® på en nedgång i avvikelserna med mer än 50% (Läs rapporten här).