Ny guide till säkrare lastbilstransporter på arbetsplatsen

Visste du att den vanligaste arbetsplatsolyckan med dödlig utgång drabbar en lastbilschaufför? I Sverige dödas nästan en lastbilschaufför i månaden i arbetsplatsolyckor.

En majoritet av dessa allvarliga olyckor sker vid lastning och lossning av gods ute på industrin: Typexempel är truckolyckor, klämning och fall.

Hur ser ert arbete ut för att förebygga denna typ av olyckor? Alldeles för många företag har idag ett arbetssätt som i lagens mening är bristfällig. Men det handlar inte bara om lagens paragrafer. Det är bokstavligen en fråga om liv och död. Därför har vi tagit fram snabbguiden Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen. Du kan ladda ner den gratis på www.lupnumber.com. Med den kan du själv stämma av hur ert arbete med trafikfrågorna ser ut.

LUP Technologies AB har genom att fokusera på dessa frågor kommit att bli en uppskattad partner i trafikfrågor för många välrenommerade industriföretag. Vi vill gärna dela dessa goda riktlinjer för säkrare, smartare transporter på din anläggning.

För säkerhetsmedvetna industriföretag som är beroende av lastbilstransporter är LUPNUMBER® ett utbildningssystem för lastbilschaufförer som höjer säkerheten och effektiviteten i anläggningslogistiken.

Ladda ner snabbguiden här: Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen- En snabbguide