Ny kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

fel_nutjanst-1

Vi lanserar nu en ny kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter.

Som du nog vet är lastning och lossning transportkedjans svagaste länkar. Där inträffar de flesta förseningarna, där uppstår missförstånden. Därför erbjuder vi LUPNUMBER®, en möjlighet att via en mobil hemsida ge relevant information genom hela logistikkedjan. Med LUPNUMBER® forslas godset till exakt rätt plats på rätt lastkaj. Det hanteras varsamt och enligt gällande säkerhetsregler. Olycksrisker minimeras för både människor och gods. Väntetider krymper och kan i princip elimineras.

Korrekt kommunikation ger snabbare och mer lönsamma transporter.

Gå in på www.lupnumber.com och läs mer om hur du kan öka ditt företags lönsamhet och förbättra er säkerhet