Kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter

ontheroadtosuccess_noshortcuts2Vi fortsätter nu vår kampanj: LUPNUMBER – effektivare och säkrare transporter.

Säkrare transporter för både personal och gods
Som du nog vet är transportsektorn en av de mest olycksdrabbade, med mänskligt lidande och stora kostnader som följd. En betydande orsak till olyckor och skador är bristande kommunikation. Det behöver inte vara så.

LUPNUMBER® är en helt ny möjlighet att via en mobil hemsida ge relevant information genom hela logistikkedjan. Bland annat att rutinmässigt infoga den lagstadgade informationen om vilka säkerhetsrutiner som gäller på varje lastnings- och lossningsställe.

LUPNUMBER® ger snabbare och säkrare transporter, med kortare väntetider och färre skador på godset.

Gå in på www.lupnumber.com och läs mer om hur du kan öka ditt företags lönsamhet och förbättra er säkerhet!