High-low tech or high-tech within logistics?

Inlägg på svenska följer nedan.

Creating new solutions in a traditional field is not easy. It is not only that an innovation should solve a problem and make something better. The inventive step must be just right and in parity with the prospective customers.

From my experience running a logistics startup, I can say that this is not a very easy thing to pull off. Investors might believe that the latest machine-learning algorithm represents the best business opportunity but at the same time, the prospective customer would be impressed to see a QR code in action to automate an arrival registration form.

At the same time as we are discussing how self-driving trucks would revolutionize the world by making all transport autonomous we have at present a manual landscape. The very pillars of logistics- the warehouses and the wharfs at factories are mostly manual. I would guess that gate handling of trucks at more than 90% of all sites are handled manually by a person using either paper and pen, Excel or an equivalent manual solution. The only major company that has automated gate operations to a meaningful extent is Amazon.

This is strange given the relative ease of implementation. To do things in the right order, the interface between transporters (trucks) and the sites that they serve (warehouses, factories, harbors etc.) should be automated before the transport. The other way around would be strange- a robot truck that arrives at the warehouse and at the gate there is a sign “please call the gatekeeper to be let in”. Hello, I’m mister robot.

Jakob Armö – founder of Lup Technologies


Att utveckla nya lösningar inom en traditionell bransch är inte alltid enkelt. Det handlar inte bara om att en innovation ska kunna lösa ett problem och genom det medföra mervärde, utan det innovativa bidraget måste landa precis rätt och erbjudandet måste vara på samma våglängd som kunderna befinner sig på.

Enligt min erfarenhet från att bygga ett startup inom logistik, så kan jag erkänna att bevisa denna product-market fit (som det ofta kallas inom startup-världen) inte alltid är så enkelt. Investerare kanske tror att den senaste algoritmen baserad på maskininlärning är den bästa affärsmöjligheten, men samtidigt så är kunden främst ute efter en lösning som kan automatisera ett flöde av anläggningsbesökare, vilket vi med hjälp av LUPNUMBER har löst med en enkel (men säker) QR-kod.

Samtidigt läser vi, diskuterar och följer med spänning hur självkörande lastbilar kommer att revolutionera världen när alla transporter sker helt autonomt. Hoppet dit är dock stort. Själva fundamentet i logistik-, kaj- och lagerhantering sker idag fortfarande manuellt. Jag skulle uppskatta att 90% av inpasseringen av besökande lastbilar hanteras manuellt vid våra svenska anläggningar, ofta med hjälp av verktyg som papper och penna, en Excel-snurra eller motsvarande manuell lösning. Det enda större bolaget, mig veterligen, som har fullt automatiserade lösningar för entré och yard management är Amazon.

Detta förbryllar mig ibland givet den relativt enkla implementeringen. Enligt min uppfattning handlar det främst om att göra saker i rätt ordning, det vill säga att först automatisera gränssnittet mellan transportbolagen och åkerierna (lastbilarna) och anläggningarna som de tjänar (lager, fabriker, hamnar etc.). Att göra åt andra hållet, det vill säga utveckla en robotlastbil som anländer vid en anläggning där det finns en skylt uppsatt där det står “var vänlig ring vakten för att bli insläppt” vore ju inget annat än suboptimalt.

Jakob Armö – grundare av Lup Technologies