Vem bär ansvaret för att lastbilschaufför är det farligaste yrket?

Foto: Esa, CC BY-SA 3.0Foto: Esa, CC BY-SA 3.0

Lastbilschaufför är Sveriges farligaste yrke. Detta uppmärksammas av Svenska Dagbladet där Sophia Sinclair nyligen (SvD Näringsliv 30/11, 1/12) skrivit om det skenande antalet dödsolyckor i arbetslivet och att antalet arbetsplatsolyckor ökar. Bengt Järvholm som medförfattat Arbetsmijöverkets kunskapssammanställningar på området menar att en del av lösningen är att utkräva större ansvar från åkeriföretagen om chaufförerna bryter mot hastighetsgränsen (SvD Näringsliv 30/11). Svenska dagbladets reporter Mikael Törnwall lyfter tanken att ansvarsfrågan för arbetsmiljön kan lösas genom att en part ges huvudansvar för arbetsmiljön. Törnwall jämför med systemet för en tidnings ansvarige utgivare som ansvarar för alla som arbetar på tidningen (SvD Näringsliv 30/11). Problemet är att reglerna redan är utformade på detta sätt men att de inte efterlevs- och inte kontrolleras på rätt sätt.

Åkeribranschen präglas av en fragmentering med många små företag som utför uppdrag åt få stora uppdragsgivare. Säkerhetstänkandet är generellt lågt i branschen. För att få ned olyckstalen måste vi arbeta med de moment som skapar risker. Liksom Bengt Järvholm menar jag att ett större ansvar bör läggas på lastbilschaufförernas chefer och uppdragsgivare. Att fortkörning orsakar många olyckor är dock tveksamt. Samtliga lastbilar inom EU har en elektronisk fartbegränsning på 80-89 km/h. Fokusera hellre på arbetstidsplanering som undviker farlig trötthet samt fordonsutrustning som exempelvis däck och bromsar.

Det största problemet för lastbilschaufförer är dock inte körningen. En majoritet av de arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning inträffar utanför hytten vid arbete hos industriföretagen. Lastbilschaufförer faller från lastkajer, blir klämda av gods och blir påkörda av truckar vid lastning och lossning av lastbilen. Dessa riskmoment är svåra för åkeriföretagen att påverka. Formellt har deras uppdragsgivare, industriföretagen som köper lastbilstransporterna, ett huvudansvar. Ledningen på en fabrik har i lagens mening ansvar för säkerheten för alla som utför arbete där. Det inkluderar alla underentreprenörer. Problemet är att lastbilschaufförer inte kontrolleras på samma sätt som exempelvis målare och elektriker. Av företag i basindustrin tillämpas en lägre säkerhetsnivå för lastbilschaufförer än för elektriker och hantverkare på en majoritet av de anläggningar jag varit i kontakt med.

Industriföretagen upplever att det är svårt att kommunicera säkerhetsregler till lastbilschaufförer som ofta kommer långväga ifrån. Det kan lätt uppstå språkförbistringar som leder till olyckor. Det är ofta ganska grundläggande beteenden som skapar risker, exempelvis att röra sig i truckars körväg eller att inte använda korrekt skyddsutrustning. Samtidigt brister Arbetsmiljöverket i sin tillsyn av dessa förhållanden. Enligt tidningen Du&Jobbet (Nr 3-4/2018) har Arbetsmiljöverket under perioden 2015-2017 inte utfärdat en enda sanktionsavgift rörande lastning och lossning. Samtidigt slår myndigheten ifrån sig och menar att kontrollerna omfattar riskmoment vid varumottagning. Min följdfråga till generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem är om hon är nöjd med att tusentals arbetsplatskontroller inte leder till en enda sanktionsavgift samtidigt som olyckorna ökar.

I arbetsmiljöarbetet finns redan en tydlig ansvarsfördelning precis som systemet med ansvarig utgivare på en tidning. Men om inte de ansvariga på företagen bryr sig om lastbilschaufförerna och om Arbetsmiljöverket inte kontrollerar eller sanktionerar dessa riskmoment spelar det ingen roll.

Jag föreslår tre åtgärder för att minska lastbilschaufförers överrepresentation i olycksstatistiken:

 1. Åkeriföretagen måste sätta säkerheten främst. Välfungerande fordon och god planering som minskar stress och trötthet.
 2. Industriföretagen måste ta bättre ansvar för säkerhetsinformation och regelefterlevnad vid lastning och lossning.
 3. Ställ krav på de som har makt att påverka: Arbetsmiljöverket måste se alla delarna i transportkedjan och kontrollera respektive parts ansvarsområde. I detta är det också viktigt att kontrollera hur säkerhetsinformationen kommuniceras mellan parterna då missförstånd skapar olyckor.

Jakob Armö

Jakob är f.d. lastbilschaufför och grundare av LUP Technologies som skapar lösningar för säkrare, smartare transporter.

 

Lastbilen farlig att lasta

lastbilenfarligattlasta

Att lastbilschaufförer lever farligt vet redan du som läsare av denna blogg. Många dödsolyckor sker både på vägen och vid lastning och lossning. Tidningen Du & Jobbet konstaterar i sitt senaste nummer (3-4 2018) att lastbilschaufförer är överrepresenterade avseende arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro och en majoritet av dessa olyckor sker vid lastning och lossning. Det konstateras också att specifika riskmoment vid lastnings- och lossningsarbete inte uppmärksammas i de kontroller som Arbetsmiljöverket utför. Läs gärna artikeln i Du & Jobbet nr 3-4 2018 eller här!

För säkerhetsmedvetna industriföretag som är beroende av lastbilstransporter är LUPNUMBER® ett utbildningssystem för lastbilschaufförer som höjer säkerheten och effektiviteten i anläggningslogistiken.

LUP gästar Logistikpodden

16_9 Avsnitt 85 Jakob ArmöI avsnitt 85 av Logistikpodden får du möjlighet att lyssna på LUP Technologies’ grundare Jakob Armö. Upphovsmannen bakom LUPNUMBER® berättar i samtal med Per Olof Arnäs bland annat om vilken roll lastbilschauffören spelar i logistiksystemet samt hur fabriker kan göra sina transporter smartare.

Logistikpodden skriver:

“Jakob Armö är lastbilschauffören som tröttnade på allt strul som är förknippat med leveranser och som nu har skapat det som han kallar för ”lastkajernas Google”. I egna företaget LUP Technologies hjälper han industrier och chaufförer att utbyta digital information om allt det där praktiska som så ofta skapar problem och friktion vid en leverans. Det kan till exempel vara hur man hittar på fabriksområdet eller vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Inom forskningen är detta ett område som vi kallar Access Management och det är glödhett just nu.”

Du hittar Logistikpodden där poddar sänds eller via denna länk: https://logistikpodden.se/avsnitt/avsnitt-85-jakob-armo/

Logistikpodden är en podcast om logistik, transport och supply chain management. Genom samtal tillsammans med branschens kändisar, eldsjälar och experter får lyssnaren utforska logistikämnet och lära sig mer om logistikens värld på ett initierat men samtidigt lättbegripligt sätt. Programledare och upphovsman Per Olof Arnäs är idag verksam vid Chalmers tekniska högskola och har mångårig logistikerfarenhet både från näringsliv och akademi.

Ny guide till säkrare lastbilstransporter på arbetsplatsen

Visste du att den vanligaste arbetsplatsolyckan med dödlig utgång drabbar en lastbilschaufför? I Sverige dödas nästan en lastbilschaufför i månaden i arbetsplatsolyckor.

En majoritet av dessa allvarliga olyckor sker vid lastning och lossning av gods ute på industrin: Typexempel är truckolyckor, klämning och fall.

Hur ser ert arbete ut för att förebygga denna typ av olyckor? Alldeles för många företag har idag ett arbetssätt som i lagens mening är bristfällig. Men det handlar inte bara om lagens paragrafer. Det är bokstavligen en fråga om liv och död. Därför har vi tagit fram snabbguiden Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen. Du kan ladda ner den gratis på www.lupnumber.com. Med den kan du själv stämma av hur ert arbete med trafikfrågorna ser ut.

LUP Technologies AB har genom att fokusera på dessa frågor kommit att bli en uppskattad partner i trafikfrågor för många välrenommerade industriföretag. Vi vill gärna dela dessa goda riktlinjer för säkrare, smartare transporter på din anläggning.

För säkerhetsmedvetna industriföretag som är beroende av lastbilstransporter är LUPNUMBER® ett utbildningssystem för lastbilschaufförer som höjer säkerheten och effektiviteten i anläggningslogistiken.

Ladda ner snabbguiden här: Säkra lastbilstransporter på arbetsplatsen- En snabbguide

Nytt affärsområde- Consulting

New business area- Consulting (English version below)

Vad gör egentligen LUP Technologies AB? Till idag har svaret på den frågan varit att vi levererar mjukvaran LUPNUMBER® samt tillhandahåller analystjänster genom våra egenutvecklade algoritmer i OPTURE™. Vi har alltid gjort angränsande konsultuppdrag åt våra kunder där det har funnits ett behov vi kunnat hjälpa till med att lösa. En kundfokuserad flexibilitet och problemlösande approach har alltid varit en utmärkande egenskap i våra leveranser. Vi har nu valt att bli ännu tydligare i vårt kunderbjudande genom att officiellt lansera affärsområdet Consulting.

Vad betyder då detta? Utöver våra produkter LUPNUMBER® och OPTURE™ arbetar vi även med kundspecifika uppdrag i affärsområdet Consulting. Vi löser problem i angränsande områden samt gör utredningar inom logistik och arbetsmiljöområdet med särskild inriktning på lastbilstrafik. Exempelvis:

 • Logistikeffektivisering och systemhantering
 • Effektiv godshantering, lastning och lossning
 • Arbetsmiljö och trafikfrågor, trafikplaner mm
 • Förslag på åtgärder för bättre logistik inom anläggningen
 • Samt löser just dina problem om vi tror att vi är bäst lämpade att lösa dessa. Annars hänvisar vi dig gärna till någon av våra relevanta partners. Vi är aktör med kanske norra Europas främsta expertis inom området lastbilstrafik på industriområden.

New business area- Consulting

English version

What does LUP Technologies AB actually do? To date, the answer to the question has been that we deliver the software LUPNUMBER® as well as provide analytics services through our proprietary algorithms in OPTURE™. We have always made adjoining consultancy assignments for our customers where there has been a need we could help to solve. A customer-focused flexibility and a problem solving approach has always been a distinctive feature of our deliveries. We have now chosen to become even clearer in our customer offering by officially launching the business area Consulting.

What does this mean then? In addition to our products LUPNUMBER® and OPTURE ™, we also work with customer-specific assignments in the Consulting business area. We solve problems in neighboring areas as well as carrying out investigations in logistics and health and safety with a special focus on truck traffic. For example:

 • Logistics efficiency and system management
 • Effective freight handling, loading and unloading
 • Work environment and traffic issues, traffic plans, etc.
 • Proposals for better logistics within the facility

As well as solving any problem you may have, if we believe we are best placed to solve these issues. Otherwise, we can helpt to refer you to any of our relevant partners. We are a company with perhaps Northern Europe’s leading expertise in the field of truck traffic in industrial areas.

Teleoperatör tipsar om nya digitala tjänster för skogsindustrin

LUPInTruck

Det finns många som ser potentialen hos LUP Technologies. Bland de senaste innefattas teleoperatören Net1. De är kända för sin omfattande täckning inom mobila bredband och har den störst yttäckningen av 4G i Sverige. Digitaliseringsvågen sveper industrin med fart vilket leder till nya möjligheter och lösningar. Net1s expertis inom skogsindustrin har sett potentialen med LUPNUMBER och vilken nytta som det innebär för skogsbolagen.

Läs Net1s artikel här: http://inspiration.net1.se/skogsindustrin-digitaliseras-m2m-losningar/

New film: LUPNUMBER!

LUPNUMBER® Ny film!

SVENSKA
Vi har skapat denna introduktionsfilm till vad LUPNUMBER® är och hur det fungerar. Filmen går på 5 minuter igenom alla funktionerna i LUPNUMBER® och hur det kan hjälpa dig till säkrare smartare anläggningslogistik.

LUPNUMBER® är ett system för säkrare, smartare lastbilstransporter på din anläggning. Systemet hjälper dig att utbilda lastbilschaufförer i säkerhetsregler och anläggningsrutiner och du kan hantera lastbilsflödena på din anläggning. Lastbilschaufförer toppar olycksstatistiken över allvarliga arbetsplatsolyckor. Över hälften av de allvarliga olyckorna sker vid lastning/lossning på industrin. Med LUPNUMBER® kan du mer än halvera antalet incidenter, du uppfyller lagkraven och du får en säkrare, smartare anläggningslogistik.

Titta gärna på filmen och lämna en kommentar om du vill!

Filmen finns även med svenskt tal på LUP Technologies’ Youtube-kanal.

LUPNUMBER® Ny film!


ENGLISH
blogg

LUPNUMBER® New film!

We have created this introductory film to what LUPNUMBER® is and how it works. The film goes in 5 minutes through all of the features in LUPNUMBER® and how it can help you to safer smarter on-site logistics.

LUPNUMBER® is a system for safer, smarter transports at your facility. The system helps you to train truck drivers in safety rules and plant routines, and you can handle truck traffic at your facility. Truck drivers top the accident statistics on serious workplace accidents. More than half of the serious accidents occur during loading / unloading on-site. With LUPNUMBER®, you can more than halve the number of incidents, you meet the legal requirements and get safer, smarter on-site logistics.

Please watch the film and leave a comment if you want!

The film is also available in Swedish on LUP Technologies’ Youtube channel.

LUPNUMBER® New film!

 

Opinion för färre dödsolyckor ”Skydda våra utsatta lastbilschaufförer”

tidningar

Opinion för färre dödsolyckor: Under 2017 var lastbilschaufför det farligaste yrket enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Forskning visar att en majoritet av olyckor med lastbilschaufförer inblandade sker vi lastning och lossning. Under våren har Jakob belyst detta i branschpress bl.a. genom en debattartikel som publicerats i tidningar med fokus på arbetsmiljö Du & Jobbet “Skydda våra utsatta lastbilschaufförer” och Arbetarskydd “Ta industrins dödsfällor på allvar” samt i flera logistikmagasin tex Transportnytt, Intelligent Logistik, Tidningen Proffs, Svensk Åkeritidning och Transportarbetaren.

Det som lyfts fram är att berörda myndigheter måste skapa rätt förutsättningar och incitament för ett arbetsmiljöarbete som verkligen förebygger lastbilschaufförernas ökade skaderisk och minskar de allvarliga olyckorna. En stor del av lösningen är att arbeta mer med platsägarnas ansvar. En lastbilschaufför har en svag maktställning att påverka sin arbetsmiljö ute hos sin kund där godset ska lastas eller lossas.

New Release: OPTURE, Groundbreaking Industry 4.0 Application

blogg

http://www.youtube.com/B3xixTnwqjs

With our product LUPNUMBER® we have helped well renowned industrial companies to put safety first in their on-site logistics. We are now extending our offering in line with our slogan Safer, Smarter transport- We know how with a groundbreaking release.

We have released a working proof-of-concept of a Industry 4.0 Application enhancing logistical flows using numerical models and machine Learning (ML). LUP Technologies is today presenting a unique opportunity to drive digitalization within logistics to improve industrial productivity.

OPTURE is based on a numerical analytical model and a machine learning algorithm and is used to optimize a site’s flow of truck transports for loading and unloading. The model can calculate optimal loading hours and how to maximize productivity given a number or factors and available resources and restraints. The machine learning algorithm can forsee deviations in your operations before they happen.

opture blog entry

One key question OPTURE can help you answer is how efficient the on-site logistics on your site is. Your loading and unloading of trucks at your site. The definition of optimal is when all your loading resources are utilized and queing time for arriving trucks is zero. With OPTURE we can measure a previous time period or simulate a future time period. We can even detect potentially disturbing deviations from expected forecast.

The team behind LUP Technologies has a strong background in applied mathematics and Machine Learning. We have an academic background in mathematics and computer science and logistics, combined with very strong domain knowledge within the field of truck logistics. We are now really excited to release this working proof-of-concept of the Industry 4.0 Application OPTURE. Watch the video and feel free to reach out to us to learn more!

http://www.youtube.com/B3xixTnwqjs

Man död i svår hamnolycka i Halmstad

ratanrpy8dstgz3069asq (1)

För en dryg vecka sedan inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Halmstad på Stena Recyclings anläggning i Kattegattshamnen. En utredning pågår och det är för tidigt att uttala sig om några detaljer eller dra några slutsatser. Helt klart är dock att en lastbilschaufför har omkommit under arbete på anläggningen.

Varje arbetsplatsolycka är en allvarlig händelse och varje olycka med dödlig utgång är en för mycket. Tyvärr är just detta fall inte unikt. Lastbilschaufförer är extra utsatta, det omkommer nästan en lastbilschaufför varje månad i arbetsplatsolyckor i Sverige. Forskning visar att en majoritet av allvarliga olyckor som drabbar lastbilschaufförer sker i samband med lastning och lossning.

En olycka får omfattande konsekvenser, huvudsakligen för platsägaren där olyckan sker. Det är psykiskt påfrestande att ha en dödsolycka på sitt samvete. Det kan också kosta stora pengar. De allra största konsekvenserna drabbar dock de närstående till den förolyckade; släkt, vänner och arbetskamrater. Mina tankar går just nu till er i denna svåra stund.

Det är verkligen dags för en förändring för Sveriges lastbilschaufförer. En stor del av lösningen är att förbättra säkerheten ute på de platser där godset hanteras och där olyckorna sker. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommenterade dödsolyckan på Twitter: ”Mycket allvarlig olycka i Kattegattshamnen i Halmstad. En man har omkommit. Det som inte får hända. En lastbilschaufför som aldrig mer kommer hem från jobbet. Arbetsmiljöarbete för säkra arbetsplatser måste alltid vara prio”

Jag vill uppmana Ylva Johansson och berörda myndigheter att skapa rätt förutsättningar och incitament för ett arbetsmiljöarbete som verkligen förebygger lastbilschaufförernas ökade skaderisk och minskar de allvarliga olyckorna. Återigen: En stor del av lösningen är att arbeta mer med platsägarnas ansvar. En lastbilschaufför har en svag maktställning att påverka sin arbetsmiljö ute hos sin kund där godset ska lastas eller lossas.

Jakob Armö

F.d. lastbilschaufför och grundare av LUP Technologies AB

Foto från Timberbridge/Mikael Pilstrand. Creative Commons erkännande 2.5 Sverige (CC BY 2.5 SE)